KNOW HOW
 • Witty Hacks

  5 ข้อควรรู้ในการติดหิ้งพระในคอนโดตามหลักฮวงจุ้ย

  บทความ แนะนำการวางหิ้งพระในคอนโด ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย รวมถึงขั้นตอนการจัดวางพระบน รวมถึงข้อควรหลีกเลี่ยงต่างๆ

  AP THAILAND

  AP THAILAND

  การติดหิ้งพระในคอนโด

  ไม่ว่ากี่ยุคสมัย หลายๆ ครอบครัวมัก ตั้งหิ้งพระ อยู่ในที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นที่สักการะบูชา และยึดเหนี่ยวจิตใจให้ ทั้งนี้ หิ้งพระยังเป็นอีกสิ่งที่ช่วยเสริมดวงได้ เพราะหิ้งพระจะช่วยดึงดูดพลังงานเข้ามาในที่อยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยเสริมดวงเรื่องการงานและการเงิน ส่งผลให้เฮงๆ รวยๆ มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

  แต่สำหรับใครที่อาศัยอยู่ในคอนโดซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่าบ้านแล้วรู้สึกกังวลล่ะก็ ขอให้สบายใจได้ เพราะการวางหิ้งพระในคอนโดนั้น ไม่จำเป็นต้องหาห้องหรือพื้นที่ใดๆ เพียงนำมาติดไว้บนผนังให้มีความสูงเหมาะสำหรับการไหว้และจัดวางพระพุทธรูปให้ถูกทิศตามหลักฮวงจุ้ย เท่านี้ก็ช่วยเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภวาสนา ความเจริญงอกงาม หรือความมั่งคั่งมั่งมีมาสู่ผู้อยู่อาศัยได้แล้ว

  ติดหิ้งพระให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

  1.ติดหิ้งพระให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

  ในการติดหิ้งพระในคอนโดให้ถูกหลักฮวงจุ้ยนั้น จะต้องเป็นไปตามลักษณะต่างๆ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและรับโชคลาภเงินทองต่างๆ ดังนี้

  • หิ้งพระคอนโดที่ดี จะต้องอยู่สูงจากพื้นประมาณ 146 เซนติเมตร เนื่องจากเป็นระดับความสูงที่เหมาะกับการไหว้และเคารพบูชาได้สวยที่สุดตามหลักฮวงจุ้ย ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเอาพลังงานบวกเข้าสู่คอนโดด้วย
  • การเชิญพระขึ้นหิ้งในฤกษ์ที่เหมาะสม จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลได้มากขึ้น นอกจากนั้น ยังช่วยให้เกิดความสบายใจเมื่อทำพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย
  • หิ้งพระจะต้องดูสะอาดและมีการจัดวางสิ่งของต่างๆ บนชั้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้พลังงานศักดิ์สิทธิ์จากหิ้งพระได้ไหลเวียนอยู่ในห้องนี้ได้ดีขึ้น

   ​​ติดหิ้งพระให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

  2.จัดลำดับการวางหิ้งพระ

  เพื่อให้หิ้งพระในคอนโดได้เสริมความมงคลให้กับคุณและคนในที่อยู่อาศัยมากขึ้น ควรจัดวางสิ่งต่างๆ บนหิ้งพระตามลำดับขั้นอย่างถูกต้อง โดยให้เริ่มตั้งพระพุทธรูปไว้ตรงตำแหน่งที่สูงที่สุด ตามด้วยพระสงฆ์ซึ่งเปรียบเหมือนสาวกของศาสดามาไว้ในตำแหน่งรองลงมา ก่อนจะตั้งสิ่งศักดิ์หรือสิ่งที่เราให้ความเคารพบูชาไว้ตำแหน่งรองจากพระสงฆ์ แล้วจึงวางสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการถวายพระไว้ในตำแหน่งต่ำที่สุดบนหิ้งพระ เพื่อนำมาซึ่งโชคลาภ เงินทอง และสิ่งดีๆ มาสู่ผู้อาศัย

  ●      พระพุทธรูป

  พระพุทธรูปเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้า ดังนั้น นอกจากจะต้องตั้งไว้บนตำแหน่งที่สูงที่สุดในหิ้งพระแล้ว ยังต้องคำนึงถึงจำนวนองค์พระด้วย ซึ่งการวางองค์พระเป็นจำนวนเลขคี่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับเจ้าของห้องได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ หากมีขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอ สามารถตั้งเพียงองค์เดียวก็ได้เช่นกัน

  ●      พระสงฆ์

  ด้วยพระสงฆ์เปรียบเหมือนพุทธสาวกของพระพุทธเจ้า จึงมีความสำคัญต่อหิ้งพระคอนโดอย่างมาก และนิยมตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่าพระพุทธรูป โดยบริเวณที่วางพระสงฆ์สามารถตั้งเป็นรูปถ่าย รูปปั้น หรือสิ่งของแทนตัวพระสงฆ์ได้เช่นกัน ซึ่งตัวอย่างพระสงฆ์ที่คนนิยมบูชา เช่น พระโมคคัลลานะหรือพระสารีบุตร เป็นต้น

  ●      สิ่งศักดิ์สิทธิ์

  เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันประกอบด้วยความเชื่อที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากพระพุทธรูปและพระสงฆ์ มีคนบางส่วนให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งในทั้งนี้อาจหมายถึงพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือผู้ที่เราให้ความเคารพนับถืออย่างสูง โดยควรวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรวางไว้ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าพระสงฆ์

  ●      สิ่งของและอุปกรณ์อื่นๆ

  สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณได้จัดวางไว้บนหิ้งพระคอนโด ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ เทียน ธูป รูปภาพ หรือแม้แต่การถวายน้ำให้แก่พระสงฆ์ ถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพแบบหนึ่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสติปัญญา ความสุข และความเจริญในชีวิตได้

  ติดหิ้งพระตามทิศต่างๆ ตามหลักฮวงจุ้ย

  3.ติดหิ้งพระตามทิศต่างๆ ตามหลักฮวงจุ้ย

  เพื่อเป็นการเสริมอำนาจบารมีและความเป็นสิริมงคลในชีวิต การติดหิ้งพระให้ถูกทิศตามหลักฮวงจุ้ย จะช่วยส่งผลในด้านสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีอายุยืนยาว รวมถึงโชคลาภวาสนาต่างๆ ทำให้การงานก้าวหน้ามั่นคง มีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องหลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระคอนโดในบางทิศเพราะเชื่อว่าอาจส่งผลให้เกิดสิ่งไม่เป็นมงคลได้

  ●      ทิศหิ้งพระที่แนะนำ

  การติดหิ้งพระในคอนโดเพื่อรับพลังงานดีเข้าสู่ห้องเพื่อความเป็นมงคล จะต้องตั้งหิ้งพระให้หันไปทางทิศเหนือ ตะวันออก หรือตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเชื่อว่า ทั้ง 3 ทิศนี้จะช่วยรับเอาแต่สิ่งดีๆ เข้ามาให้กับผู้อยู่อาศัย แต่ทั้งนี้ คุณอาจต้องระวังเรื่องตำแหน่งการตั้งหิ้งพระที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำหรือห้องนอน ซึ่งจะไปขัดขวางพลังงานดีได้

  ●      ทิศหิ้งพระที่ควรหลีกเลี่ยง

  เมื่อรู้แล้วว่าควรตั้งหิ้งพระในคอนโดไว้ทิศไหนดี คราวนี้ให้มาลองดูว่ามีทิศอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจเป็นการเปิดรับพลังงานลบเข้าสู่บ้านของคุณ โดยทิศที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง คือ ทิศตะวันตกและใต้ เพราะเป็นทิศอัปมงคล อาจนำสิ่งไม่ดีเข้ามาได้

  สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดหิ้งพระในคอนโด

  4.สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดหิ้งพระในคอนโด

  หากคุณเป็นคนที่พึ่งซื้อคอนโดใหม่หรือกำลังย้ายเข้ามาอยู่แล้วต้องการติดหิ้งพระในคอนโด  จะต้องทราบหลักการที่ควรรู้ก่อนการติดหิ้งพระก่อน เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือต่อสิ่งศักดิ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ตามขั้นตอนดังนี้

  • เลือกฤกษ์ยามดีสำหรับการติดหิ้งพระคอนโด
  • จุดธูปบนหิ้งพระเพื่อแจ้งว่าจะทำการเคลื่อนย้าย
  • เมื่อถึงเวลา ให้ทำการย้ายหิ้งพระก่อน จากนั้นค่อยเคลื่อนย้ายพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์อื่นๆ ตามมา
  • หลังเคลื่อนย้ายเสร็จแล้ว ให้ทำการถวายด้วยผลไม้มงคลหรือน้ำ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นในชีวิต

  หลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระในคอนโดในที่อัปมงคล

  5.หลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระในคอนโดในที่อัปมงคล

  นอกจากจะต้องหลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระในคอนโดบางทิศแล้ว จะต้องหลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระไว้ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ใกล้ห้องน้ำหรือห้องนอน ในมุมอับสายตา ใกล้ประตูทางเข้าออกห้อง รวมไปถึงตรงจุดใกล้เสาลอย ซึ่งส่งผลต่อการรับพลังงานเข้าห้องและอาจทำให้คุณเกิดความรู้สึกไม่สบายใจได้

  ●      หลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระใกล้ห้องน้ำ

  เพราะห้องน้ำเป็นจุดที่ใช้ทำธุระส่วนตัวและชำระสิ่งสกปรกของร่างกาย ส่งผลให้กลายเป็นจุดที่รวมพลังงานลบเอาไว้ ดังนั้น ให้ทำการหลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระใกล้ห้องน้ำ และมองหาพื้นที่โปร่งโล่ง เพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้ดีขึ้น

  ●      หลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระในห้องนอน

  หิ้งพระถือเป็นศูนย์รวมพลังงานศักดิ์ต่างๆ ที่ไหลเวียนเข้ามา ทำให้เมื่อติดหิ้งพระไว้ในห้องนอนอาจเป็นการรบกวนการนอนหลับพักผ่อนของเราได้ รวมถึง ภายในห้องนอนมักเป็นสถานที่ที่เราอาจประพฤติตัวขาดความสำรวม เช่น การเปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้าหากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้ทำการหาฉากกั้นมาปิดไว้ก็ช่วยได้เช่นกัน

  ●      หลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระในมุมอับสายตา

  การติดหิ้งพระไว้ที่มุมอับสายตา หรือมุมใต้บันไดในกรณีที่คุณต่อเติมห้องพักคอนโดเป็นแบบ 2 ชั้น ถือเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะการติดหิ้งพระในตำแหน่งดังกล่าว จะทำให้พลังงานที่ควรไหลเวียนอยู่ในห้องไปรวมอยู่ที่มุมนั้นที่เดียว

  ●      หลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระใกล้ประตูทางเข้าออกห้อง

  การติดหิ้งพระคอนโดไว้ใกล้ประตูทางเข้าออกก็ถือเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นกันกับการติดหิ้งพระในมุมอับสายตา เนื่องจากตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว หิ้งพระจะต้องอยู่บริเวณที่เงียบสงบ ดูปลอดโปร่ง ดังนั้น หากติดหิ้งพระไว้ตรงประตูซึ่งเป็นจุดเข้าออกระหว่างคนในห้อง อาจเป็นการรบกวนการนำพลังงานเข้าสู่คอนโดได้

  ●      หลีกเลี่ยงการติดหิ้งพระข้างเสาลอย

  เสาลอยคือเสาที่ตั้งขึ้นเพื่อรับน้ำหนักของห้องหรือบ้าน ซึ่งในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าเป็นจุดไม่เป็นมงคล เนื่องจากเสาลอยสื่อถึงความไม่มั่นคงและถาวร จึงทำให้ไม่เหมาะกับการติดหิ้งพระข้างเสาลอย เพราะอาจทำให้พลังงานดีไหลเวียนได้ไม่สะดวกนั่นเอง

  สำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธแล้ว หิ้งพระถือเป็นสิ่งมงคลที่พุทธศาสนิกชนล้วนให้ความสำคัญและเคารพนับถืออย่างสูง นอกจากนั้น ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธอีกด้วย ดังนั้น สำหรับคนที่ต้องการติดหิ้งพระในคอนโด อาจต้องคำนึงถึงหลักการวางที่ถูกต้องตามฮวงจุ้ยและหลีกเลี่ยงตำแหน่งการวางหิ้งพระคอนโดที่ไม่เป็นผลดีต่อพลังงานบวก เพื่อให้คุณได้รับโชคลาภวาสนา ทั้งด้านการเงินและการงาน

  RELATED ARTICLES