OUR BLUEPRINTS OF WELLBEING

เอพี ไทยแลนด์ นำเสนอวิสัยทัศน์ในการสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะสมบูรณ์ไปด้วยระบบนิเวศน์ และครอบคลุมทุกประสบการณ์การอยู่อาศัย เราก้าวไปไกลกว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่พร้อมเติมเต็มบริการและนวัตกรรมใหม่ เพื่อก้าวไปสู่โลกในอุดมคติแห่งการอยู่อาศัย ที่ทุกๆ พื้นที่ผ่านกระบวนการดีไซน์อย่างลึกซึ้ง ผนวกกับนวัตกรรมมนุษย์ที่ส่งเสริมความใกล้ชิด ไปจนถึงสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อมอบนิยามใหม่ให้กับคุณภาพชีวิตคนไทย
project growproject joyproject flow
project grow

AP WORLD PROJECT GROW

project grow
เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดี PROJECT GROW คือมาสเตอร์แพลนแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน การออกแบบที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีสุขภาพกายและใจที่ดีจากภายในสู่ภายนอก ไปจนถึงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว การรักษาสิ่งแวดล้อม และการเอื้อประโยชน์สู่สังคมรอบข้าง
BREATHE
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้หายใจได้เต็มปอด
PRESERVE
อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนกับคนรอบข้าง ชุมชน สังคม
PRESERVE
TREE TREASURE MAP
แผนที่รวมจุดต้นไม้ใหญ่ในเมือง
และแนะนำสถานที่ร่มรื่นในกรุงเทพ

AP WORLD PROJECT JOY

project joy
ความสุขในการอยู่อาศัย เริ่มต้นจากความอุ่นใจและความปลอดภัยที่คุ้มครองทุกสมาชิกในครอบครัว เอพีนำเสนอนวัตกรรมความอุ่นใจ ที่เราให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด เพื่อให้คุณได้มีอิสระและความสบายใจ พร้อมใช้เวลาแห่งความสุขในสิ่งที่คุณรัก ร่วมกับคนสำคัญของคุณ

AP WORLD PROJECT FLOW

project flow
เอพีเชื่อในการแบ่งปันและสังคมคุณภาพที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจ เราทำให้การแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันผ่านนวัตกรรมที่ถูกออกแบบด้วยความเอาใจใส่ นอกจากนี้ทุกช่วงเวลาการอยู่อาศัย ยังถูกดูแลอย่างรอบด้านผ่านบริการมืออาชีพ ที่ทำให้ประสบการณ์การอยู่อาศัยมีคุณภาพที่ดียิ่งกว่าเคย พร้อมพาร์ทเนอร์รอบข้างที่พร้อมเติมเต็ม ให้คุณมั่นใจและวางใจในวันนี้และทุกๆ วันข้างหน้า

CSR

สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..