สุนทรียะที่ผสานนวัตกรรมการอยู่อาศัย

บ้านกลางเมือง ทาวน์โฮม 3 ชั้น บนแนวคิดการเพิ่มพื้นที่ที่เติมเต็ม ชีวิตดีๆที่เลือกได้ กลางใจเมือง มอบความหมายการอยู่อาศัยที่เป็นมากกว่าทาวน์โฮม

20 โครงการ

สำหรับ 'บ้านกลางเมือง'