ฝึกงานตำแหน่งวิศวกรโยธากับ AP

23 November 2021

💫 LEARN WITH US & GROW TOGETHER 💫 AP เปิดรับน้อง ๆ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เข้ามาเรียนรู้การทำงานกับครอบครัวของเรา ในตำแหน่งงาน Site Engineer

ฝึกงานตำแหน่งวิศวกรโยธากับ AP

ฝึกประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Site Engineer มีหน้าที่

🔴 ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงาน

🔴 ดูแลให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน โดยควบคุมความถูกต้องทางกระบวนการและดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง

🔴 ดูแล ควบคุม กำลังคนผู้รับเหมา

🔴 ดูแลส่งมอบบ้านให้กับทางลูกค้า

.

สิ่งที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจะได้รับ

นักศึกษาจะได้ลงมือทำงานจริง เสมือนเป็น Site Engineer คนหนึ่งของบริษัท ครอบคลุมงาน

- โครงสร้างและเสาเข็ม

- งานผนังและหลังคา

- งานระบบและฝ้าเพดาน

- งานสถาปัตยกรรมตกแต่ง

- งาน End Product

 

ความรู้ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

ระหว่างระยะเวลาฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับการดูแลและการสอนงานจากพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด


ประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง

.

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว หรือ ทาวน์โฮม ในพื้นที่

🚩 กรุงเทพฯ และปริมณฑล

🚩 เชียงราย

🚩 ขอนแก่น

🚩 อุดรธานี

🚩 อุบลราชธานี

🚩 ระยอง

🚩 นครศรีธรรมราช

🚩 พระนครศรีอยุธยา

.

สนใจส่งใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3pOMjrh ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น

ข่าวสารอื่น ๆ