$responseData['d'][0]['image_use_alt']$responseData['d'][0]['image_mobile_use']
28/10/2563
NEWS

เอพี ไทยแลนด์ สุดยอดองค์กรยอดนิยม

28/10/2563
NEWS

เอพี ไทยแลนด์ สุดยอดองค์กรยอดนิยม

บริษัทพัฒนาอสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือที่สุดถึง 3 ปีซ้อน

กรุงเทพฯ (22 ต.ค. 63) – เอพี ไทยแลนด์ ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING'  ที่มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิต ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมาย ยิ้มรับรางวัลอันดับ 1  ‘บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คนไทยเชื่อถือที่สุดประจำปี 2020(Thailand’s Most Admired Company 2020)  ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนได้ถึงความแข็งแกร่งขององค์กร การรักษามาตรฐานในการดำเนินงานท่ามกลางสภาวะผันผวน พร้อมเตรียมยกระดับพันธกิจใหญ่ ‘EMPOWER LIVING’ สู่การสนับสนุนให้ทุกคนในสังคม สามารถเติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิตตามที่ปรารถนาผ่านนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิต


นายวิทการ จันทวิมล
ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กร และการสร้างสรรค์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า  “ครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่ทางเอพีได้รับรางวัลอันดับ 1 บริษัทยอดนิยมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ : Thailand’s Most Admired Company 2020 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2018-2020 โดยทีมวิจัยแบรนด์เอจ ซึ่งสะท้อนได้ถึงความแข็งแกร่งขององค์กรผ่านสายตาของผู้บริโภค ตลอดจนการรักษามาตรฐานในการดำเนินงาน ที่ถึงแม้ในปีนี้จะต้องเผชิญกับสภาวะความผันผวนและความท้าทายจากปัจจัยภายนอกที่มากมายก็ตาม ซึ่งเชื่อว่าคีย์สำคัญที่ต่อยอด ให้เอพีแข็งแกร่งและสามารถรักษามาตรฐานได้ดีจนถึงวันนี้คือ พนักงานกว่า 2,000 คนมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ EMPOWER LIVING พร้อมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้พนักงานทุกคนเปิดรับและเรียนรู้ที่จะเข้าใจจุดประสงค์ ความต้องการและความท้าทายของทุกคนในสังคม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน การพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้นในทุกวัน”


“การจะทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงอย่างปัจจุบันนี้นั้น จำต้องอาศัยหลากหลาย
องค์ประกอบ และหนึ่งในนั้นคือการขับเคลื่อน Innovation Culture ให้เกิดขึ้น เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเอ็มพาวเวอร์ทุกคนในสังคม วันนี้หลายคนอาจกำลังหลงทางเมื่อพูดถึงคำว่านวัตกรรม หลายคนคิดว่าต้องเอาสิ่งใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตัวเองคิดว่าดีมาใช้แล้วจะได้โดนใจลูกค้าแต่ลืมคิดไปว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ เราต้องเข้าใจว่า Complaint คือ Opportunity วันนี้แม้เอพีจะประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง แต่เราต้องไม่ชะล่าใจ เพราะการรักษาความเป็นที่หนึ่งนั้นท้าทายยิ่งกว่า เราจะอยู่เฉยไม่ได้ ฉะนั้นเสียงของลูกค้า คือ โอกาสที่ดีที่สุดให้เราได้พัฒนาต่อเพื่อให้เอพีไม่ใช่แค่ Survive ในวิกฤตแต่ต้อง Success อย่างยั่งยืนในทุกๆ สถานการณ์”  นายวิทการ กล่าวเสริม


ทั้งนี้ รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2020 ได้พิจารณาจาก 6 มิติ ได้แก่ 1. Management ผู้บริหารมีความโดดเด่น พร้อมมุ่งพัฒนาพนักงาน 2. Business Performance ความสามารถในการทำกำไรและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 3. Innovation การคิดค้นสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม 4. Brand Image แบรนด์มีความแข็งแกร่ง ลูกค้ารู้สึกดีต่อแบรนด์ 5. Corporate CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6. Service พนักงานมีหัวใจในการบริการ และมีสินค้าที่ครอบคลุม  


“เราเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์
ขององค์กรคือการ ‘EMPOWER LIVING’ ที่มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตเพื่อทุกคนในสังคม ประสานกับความแข็งแกร่งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ จะต่อยอดให้เอพี ไทยแลนด์เป็นองค์กรและแบรนด์ในใจผู้บริโภคไทยอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนายวิทการ กล่าวสรุป  

1.1.jpg

นายวิทการ จันทวิมล ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กร และการสร้างสรรค์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)  กับรางวัลอันดับ 1 บริษัทยอดนิยมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ : Thailand’s Most Admired Company 2020 ที่ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2018-2020

2.jpg

Management

ผู้บริหารมีความโดดเด่น พร้อมมุ่งพัฒนาพนักงาน

“พนักงานทุกคนเหมือนต้นกล้าในบ้านของ AP ผมหมั่นรดน้ำ เติมปุ๋ยต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสู้พายุลูกใหญ่อีกหลายลูกที่กำลังจะ   ถาโถมเข้ามา ผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีความพร้อม สามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าใจ สามารถสร้างวิธีการใหม่ๆ ที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”
คำกล่าวโดยคุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน CEO

3-(2).jpg

BUSINESS PERFORMANCE

ความสามารถทำกำไร ธุรกิจขยายอย่างต่อเนื่อง

แม้ต้องเผชิญวิกฤต แต่ในปีนี้เอพียังคงประสบความสำเร็จ โดยครึ่งปีแรก AP สร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 19,960 ล้านบาท ด้านยอดขายรวม 8 เดือนกว่า 21,420 ล้านบาท โดยเฉพาะสินค้าแนวราบที่สร้างสถิติยอดขายนิวไฮ

8 เดือนรวมกว่า 18,400 ล้านบาท

4.jpg

INNOVATION

คิดค้นสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม

ผ่านการขับเคลื่อน Innovation Culture ให้เกิดขึ้นในองค์กร และการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างตอบโจทย์

5.jpg

BRAND IMAGE

แบรนด์มีความแข็งแกร่ง ลูกค้ารู้สึกดีต่อแบรนด์

Complaint คือ Opportunity แม้ AP จะประสบความสำเร็จ และได้รับ  ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง แต่เราต้องไม่ชะล่าใจ เพราะการรักษาความเป็นที่หนึ่งนั้นท้าทายยิ่งกว่า เราจะอยู่เฉยไม่ได้ ฉะนั้นเสียงของลูกค้า คือ โอกาสที่ดีที่สุดให้เราได้พัฒนาต่ออย่างไม่หยุดนิ่ง

6.jpg

Corporate CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาด AP พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกลับสู่สังคม ทั้งการผนึกกำลังของคนในชาติผ่านแคมเปญ #SAVEหมอSAVEประเทศไทย หรือการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับทุกคนในสังคมผ่านแคมเปญ ‘MAKE LIVING GREAT AGAIN’

7.jpg

SERVICE

พนักงานมีหัวใจบริการ

Put People First มองคนให้เป็นคน เข้าใจความต้องการของคนรอบข้าง ที่เริ่มตั้งแต่เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้า ทุกๆ คนที่อยู่รอบตัว คือ 1 ใน 5 DND สำคัญ ที่พนักงาน AP ทุกคน ต้องยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำมาสร้างสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์ พร้อมส่งเสริมการใช้ชีวิตที่คนในสังคมปรารถนา
กลับ
แชร์
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน