FRIEND GET FRIEND : ชวนเพื่อนมามีชีวิตดีๆ ที่ AP Townhome

1.ลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผู้แนะนำที่ https://friendreferral.apthai.com/ 
2.แชร์รหัสที่สร้างไปให้เพื่อน
3.เพื่อนนำรหัสที่ได้จากเราไปกรอกเมื่อเข้าชมโครงการ
4.เมื่อจอง ผู้แนะนำรับทันที CENPAY 1,000 บาท*
5.เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ รับเงินค่าแนะนำเข้าบัญชี สูงสุด 100,000 บาท*

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ