arrow_left
arrow_right
why AP mobile

กิิจกรรมรับสมัครงาน และข่าวสาร

See all

LET’S EMPOWER TOGETHER

ที่เอพีเราอยากให้พนักงานของเรา เติบโตและไปได้ไกลอย่างมีคุณภาพเราไม่เพียงสร้าง Quality of life ให้กับลูกค้าแต่เรายังมุ่งสร้าง Quality of life ให้กับ พนักงาน ของเราเช่นกัน

ทิพวรรณ ศิริคูณ

Deputy Cheif People Officer

employee alt 1

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ผมได้รับความท้าทายจากการทำงาน โลกที่เหมือนว่าหมุนเร็ว ผมว่าการทำงานที่นี่หมุนเร็วกว่า เราคิด ลงมือทำ แก้ไข แล้วเราก็ทำ ศักยภาพของเราถูกพัฒนา และเติมโตขึ้นในทุกๆ วัน แม้ว่าจะเหนื่อยแต่ ผมมีความสุข เพราะผมรู้ว่าที่นี่ ทำให้ตัวผม ก้าวไปได้ไกล กว่าที่เคยเป็นมา

ศรัญรักษ์ ตันติวาณิชสกุล

Asst. Team Leader: Human Resource Development

employee alt 2

การได้มีโอกาสร่วมงานกับเอพี ทำให้ผมได้เปิดมุมมองและวิธีการทำงานใหม่ๆได้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ทำให้ก้าวหน้าและเติบโตขึ้นในสายงาน After Sales Service เพราะบริษัทมองเห็นศักยภาพ และให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ทำให้ผมได้นำประสบการณ์ที่ได้ มาถ่ายทอดแก่น้อง ๆ และผลักดันให้ ‘ทีม’ พัฒนาไปพร้อมๆกัน

อดิศักดิ์ มีใหญ่

Team Leader: High Rise Repair Management

employee alt 3

สวัสดิการสำหรับพนักงาน เอพี

เรายังมุ่งสร้าง Quality of life ให้กับพนักงานของเรา

เราอยากให้พนักงานของเราเติบโต และไปได้ไกลอย่างมีคุณภาพ

AP Career AP Career
Let is join AP

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
และเติบโตไปด้วยกันที่เอพี