KNOW HOW
 • FINANCIAL

  ดอกเบี้ยบ้านลดหย่อนภาษีได้จริงไหมและลดได้เท่าไหร่?

  ต้นปีแบบนี้หลายคนน่าจะอยากรู้ว่าดอกเบี้ยบ้าน สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ไหม มารวมกันหาคำตอบ พร้อมแชร์คำแนะนำเบื้องต้นในการยื่นภาษีออนไลน์

  AP THAILAND

  AP THAILAND

  ดอกเบี้ยบ้านลดหย่อนภาษี

  MAIN POINT 

   

  • ดอกเบี้ยบ้านสามารถใช้ยื่นเพื่อลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท และลดหย่อนตามจริงหากจำนวนเงินไม่ถึงยอดสูงสุด
  • ผู้ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยบ้านได้จะต้องเป็นผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น และจะต้องเป็นการกู้เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยภายในประเทศ โดยกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินเท่านั้น
  • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยบ้านผ่านการยื่นภาษีออนไลน์ได้ โดยจะแบ่งจำนวนเงินให้กับผู้มีสิทธิลดหย่อนเป็นจำนวนเท่าๆ กันเสมอ

   

  ดอกเบี้ยบ้านใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างไร? ชวนมาทำความรู้จักกับดอกเบี้ยบ้านและการลดหย่อนภาษีโดยใช้ดอกเบี้ยบ้านว่าสามารถลดหย่อนได้เท่าไหร่ พร้อมแนะนำกระบวนการการลดหย่อนและยื่นภาษีออนไลน์ ให้คุณสามารถใช้ดอกเบี้ยบ้านเพื่อลดหย่อนภาษีด้วยตัวเองได้ง่ายๆ

   

  ทำความรู้จักกับ ดอกเบี้ยบ้าน

  ดอกเบี้ยบ้าน

   

   

  ดอกเบี้ยบ้าน คือ ดอกเบี้ยของเงินหรือสินเชื่อสำหรับการซื้อตลอดจนการสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆ โดยคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้านในอัตราและช่วงเวลาที่กำหนด ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจกู้ซื้อบ้านหรือกู้เงินสร้างบ้านสักหลัง จึงควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ยบ้านของแต่ละธนาคารพร้อมเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลมากที่สุด

   

  ดอกเบี้ยบ้านใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม?

  การลดหย่อนภาษี

   

  คำถามยอดฮิตที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่แน่ใจ คือ ดอกเบี้ยบ้านสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม และต้องใช้อย่างไร ซึ่งคำตอบนั้นไม่ยากเลย เพราะดอกเบี้ยบ้านสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ เพียงแค่คุณเตรียมเอกสารให้พร้อม จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม คุณก็จะสามารถใช้ดอกเบี้ยบ้านในการยื่นลดหย่อนภาษีได้แล้ว แม้กระทั่งการยื่นภาษีออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นกัน

   

  ดอกเบี้ยบ้านกับการลดหย่อนภาษี

  ดอกเบี้ยบ้านลดหย่อนภาษี

   

  การใช้ดอกเบี้ยบ้านลดหย่อนภาษีให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด เพราะคุณสามารถลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยบ้านได้สูงสุดไม่เกินปีละ 100,000 บาท หากน้อยกว่านั้นจะได้รับสิทธิเท่าจำนวนเงินที่จ่ายจริง โดยหากมีผู้กู้ร่วมมากกว่า 1 คน ก็จะนำสิทธิการลดหย่อนภาษีตรงนี้ไปแบ่งกัน โดยจะแบ่งสิทธิการลดหย่อนเป็นจำนวนเงินเท่าๆ กันเสมอ แม้ว่าจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยบ้านมากกว่าก็ตาม

   

  ตัวอย่างการกู้ร่วม

   

  • กรณีกู้ร่วม 2 คน เช่น คุณและคู่สมรสยื่นภาษีแยกกัน มีความจำเป็นต้องเสียดอกเบี้ยปีละ 150,000 บาท สิทธิการลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยบ้านก็จะนับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 100,000 บาท ตามข้อกำหนดสูงสุดที่สามารถลดหย่อนได้ จากนั้นจึงนำไปแบ่งให้ทั้ง 2 คนเท่าๆ กัน ซึ่งจะได้รับสิทธิคนละ 50,000 บาท และไม่สามารถนำมารวมเป็น 100,000 ให้กับคนคนเดียวได้ในกรณีที่อีกคนไม่ใช้
  • กรณีกู้ร่วม 3 คน เช่น กู้ร่วมกับครอบครัว พี่น้อง และญาติ เป็นการกู้ซื้อบ้านร่วมกัน ต้องเสียดอกเบี้ยปีละ 90,000 บาท สิทธิการลดหย่อนภาษีนี้จะสามารถลดหย่อนได้เต็มจำนวนคือ 90,000 บาท โดยจะต้องแบ่งตามจำนวนสมาชิกทุกคน ทำให้มีสิทธิลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาทเท่าๆ กัน

   

  1. จะใช้ดอกเบี้ยบ้านเพื่อลดหย่อนภาษีได้ต้องเข้าเงื่อนไขใดบ้าง

  เงื่อนไขในการยื่นลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยบ้าน

   

  หากคุณต้องการที่จะใช้ดอกเบี้ยบ้านลดหย่อนภาษี คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

   

  • จะต้องเป็นดอกเบี้ยบ้านสำหรับการกู้ซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยภายในประเทศเท่านั้น
  • จะต้องเป็นดอกเบี้ยจากการกู้ซื้อบ้าน คอนโด หรือสร้างบ้าน คอนโดเท่านั้น การกู้เงินเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านจะไม่นับว่าเข้าเงื่อนไข
  • จะต้องเป็นดอกเบี้ยจากการกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินเท่านั้น เช่น ธนาคารและกองทุนต่างๆ
  • จะต้องมีการจำนองหรือใช้บ้านเป็นหลักค้ำประกันเท่านั้น
  • จะต้องมีระยะเวลาจำนองเท่ากับระยะเวลากู้ยืม
  • จะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นเท่านั้น ยกเว้นว่าจะมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
  • จะต้องมีการแจ้งและพูดคุยกับเจ้าหนี้ว่าจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยบ้านก่อน
  • จะต้องเป็นผู้ที่ทำการกู้หรือกู้ร่วมเพื่อซื้อหรือสร้างบ้านหลังนี้เท่านั้น หากไม่ได้มีชื่อเป็นผู้กู้หรือกู้ร่วมจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยบ้านได้ แม้ว่าจะเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม

   

  2. เอกสารสำหรับการลดหย่อนภาษี

  เอกสารลดหย่อนภาษี

   

  สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการลดหย่อนภาษีนั้นมีเพียงแค่ 2 อย่างได้แก่

  1. หนังสือรับรองหลักฐานการจ่ายภาษีจากเจ้าหนี้
  2. สำเนาสัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือสร้างบ้าน

   

  3. วิธีลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยบ้านผ่านการยื่นภาษีออนไลน์

  ลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านผ่านการยื่นภาษีออนไลน์

   

  การใช้ดอกเบี้ยบ้านเพื่อลดหย่อนภาษีสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านการยื่นภาษีออนไลน์ เพียงแค่กรอกข้อมูลจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยบ้านที่จ่ายตลอดปีภาษีนั้นๆ ลงตรงส่วนการลดหย่อนให้ครบ จากนั้นก็จะสามารถได้รับการลดหย่อนตามจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทได้ทันที

   

  ใช้ดอกเบี้ยบ้านลดหย่อนภาษี ทำเองได้ไม่ยาก

  การใช้ดอกเบี้ยบ้านเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นเรื่องง่ายที่คุณเองก็ทำได้ โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึงปีละ 100,000 บาท และสามารถยื่นลดหย่อนผ่านการยื่นภาษีออนไลน์ได้ทันที เพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังที่ใช่ และยังช่วยประหยัดเงินในการซื้อหรือสร้างบ้านอีกด้วย

   

  เอพี ไทยแลนด์ เติมเต็มเป้าหมาย ชีวิตดีๆ ในพื้นที่ความสุขที่เราเลือกเองได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างขวางเป็นส่วนตัว ทาวน์โฮมหรือบ้านแฝดดีไซน์สวย คอนโดมิเนียมทำเลติดรถไฟฟ้าเดินทางง่าย และโฮมออฟฟิศฟังก์ชันเจ๋งที่รองรับทุกธุรกิจ สามารถเลือกให้ตอบโจทย์ได้เลย เพราะ “บ้าน” ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย

   

   

  EMPOWER LIVING อยู่ .. เพื่อทุกความหมายของคุณ

  RELATED ARTICLES