KNOW HOW
 • FINANCIAL

  เทคนิคยื่นกู้บ้านยังไง ให้ผ่านฉลุยไร้อุปสรรค

  เผยเทคนิคยื่นกู้บ้านยังไงให้ผ่านฉลุยแบบไร้อุปสรรค เปลี่ยนการยื่นกู้ซื้อบ้านที่ดูยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย 5 เทคนิคที่ทุกคนสามารถทำตามกันได้

  AP THAILAND

  AP THAILAND

  เทคนิคยื่นกู้บ้าน

  MAIN POINT 

   

  • การยื่นกู้ซื้อบ้านให้ผ่านประกอบไปด้วยปัจจัยที่หลากหลาย แต่การทำตามเทคนิคยื่นกู้บ้านจะช่วยให้การกู้ซื้อบ้านของทุกคนผ่านง่ายขึ้นกว่าเดิม
  • 5 เทคนิคในการยื่นกู้ซื้อบ้าน ประกอบไปด้วย การคำนวณความสามารถในการผ่อนบ้านของตนเอง, การเลือกธนาคารที่ตอบโจทย์, การเตรียมเอกสารให้พร้อม, การเก็บออมเงินให้เพียงพอ และทำประวัติการเงินให้ดี

   

  เทคนิคยื่นกู้บ้านยังไงให้ผ่านฉลุย

  1.คำนวณเงินผ่อนบ้านและความสามารถในการกู้ของตัวเอง

  คำนวณเงินเพื่อกู้ซื้อบ้าน

   

  เทคนิคแรกที่จะช่วยให้คุณกู้บ้านผ่านได้ง่ายๆ คือการคำนวณเงินและความสามารถในการกู้ เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและวางแผนได้ถูกทาง โดยการคำนวณความสามารถในการผ่อนบ้านจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีหลักๆ คือ

   

  1. กรณีไม่มีหนี้สินใดๆ หากคุณไม่มีหนี้สินใดๆ เลย จะสามารถคำนวณได้โดยการนำรายได้ต่อเดือนมาคูณกับจำนวนเท่าของรายได้ที่ขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่ง เช่น ธนาคาร A ให้เป็น 60 เท่าของรายได้ก็จะเข้าสูตรเป็น

   

  • รายได้ต่อเดือน x 60 = จำนวนเงินยื่นกู้ซื้อบ้าน

   

  2. กรณีมีหนี้สิน หากคุณมีหนี้สินไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ต้องถูกนำมาคำนวณด้วย โดยจะคิดหนี้สินเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรายได้ และธนาคารส่วนมากจะไม่ยอมให้มีหนี้สินเกินราวๆ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นสูตรคำนวณความสามารถในการผ่อนบ้านจึงเป็น

   

  • รายได้ต่อเดือน x 30% หรือ 40% = ความสามารถในการผ่อนบ้าน
  • โดยจะต้องนำความสามารถในการผ่อนบ้านนี้ไปลบกับภาระหนี้สินที่มีอยู่จริง เช่น รายได้ต่อเดือน 18000 มีภาระหนี้สินจริง 4000 ก็จะกลายเป็น (18000 x 40%) - 4000 = 3200 บาท

   

  เมื่อได้ความสามารถในการผ่อนบ้านมาแล้ว จะสามารถเลือกกู้ซื้อบ้านในโครงการที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนบ้านของตนเองได้ และจะทำให้การยื่นกู้ซื้อบ้านผ่านง่ายขึ้น

   

  2.เลือกธนาคารสำหรับยื่นกู้บ้านที่ตอบโจทย์

  เลือกธนาคารเพื่อกู้ซื้อบ้าน

   

  การเลือกธนาคารให้เหมาะสมเพื่อกู้ซื้อบ้านก็สำคัญเช่นกัน เพราะแต่ละธนาคารมีการให้สินเชื่อ วงเงิน ดอกเบี้ย และกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกธนาคารที่ให้วงเงินดี ดอกเบี้ยต่ำ ก็จะช่วยให้คุณสามารถยื่นกู้บ้านในราคาที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น

   

  3.เตรียมเอกสารสำหรับยื่นกู้ซื้อบ้านให้พร้อม

  เตรียมเอกสารสำหรับกู้ซื้อบ้าน

   

  ก่อนจะเริ่มยื่นกู้บ้านสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเตรียมไว้ให้พร้อม คือ การเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบ โดยมากจะประกอบไปด้วย

   

  • หลักฐานการทำงาน เช่น ใบรับรองการทำงาน, สลิปเงินเดือน, สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง และหลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  • เอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
  • เอกสารหลักประกันต่างๆ เช่น สำเนาหนังสือสัญญา และสำเนาการวางมัดจำ

   

  4.เก็บออมเงินให้เพียงพอต่อการกู้ซื้อบ้าน

  เก็บออมเงินเพื่อกู้ซื้อบ้าน

   

  สำหรับการกู้ซื้อบ้านที่มีราคาเกิน 10 ล้านบาทนอกจากเราจะต้องมีความสามารถในการซื้อบ้านและเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้ว การเก็บออมเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินดาวน์ก็สำคัญเช่นกัน เพราะธนาคารส่วนใหญ่จะมีการปล่อยสินเชื่อให้กู้ซื้อบ้านราคาเกิน 10 ล้านได้มากสุดที่ประมาณ 90% ของราคาบ้านเท่านั้น ดังนั้นผู้กู้จึงต้องจ่ายเงินดาวน์อีก 10% ที่เหลือเอง

   

  เนื่องจากในปัจจุบันยังมีมาตรการการควบคุมสินเชื่ออยู่ จึงทำให้ผู้กู้ที่กู้ซื้อบ้านในราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทสามารถยื่นกู้ซื้อบ้านได้ 100% และไม่ต้องเตรียมเงินดาวน์สำหรับการกู้ซื้อบ้าน เงินส่วนนี้จึงนำไปใช้ในการตกแต่งบ้านหรือต่อเติมบ้านแทนได้

   

  ตัวอย่างเงินดาวน์ที่ต้องเก็บก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน เช่น หากต้องการกู้ซื้อบ้านราคา 12 ล้าน ก็จะต้องจ่ายเงินดาวน์เป็นจำนวน 1,200,000 หากสามารถผ่อนเงินดาวน์ได้ในระยะเวลา 1 ปี ก็จะต้องจ่ายค่าดาวน์บ้านเฉลี่ยทั้งสิ้นเดือนละ 1,200,000/12 = 100,000 บาท เป็นต้น

   

  5.สร้างประวัติทางการเงินที่ดี

  สร้างประวัติทางการเงินที่ดีเพื่อกู้ซื้อบ้าน

   

  การสร้างประวัติทางการเงินที่ดีก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การยื่นกู้ซื้อบ้านของคุณผ่านง่ายขึ้นโดยสามารถทำได้ 3 แนวทางหลักๆ ได้แก่

   

  1. ทำบัญชีธนาคารให้สวยงาม

  ทำบัญชีธนาคารให้สวยงาม หมายถึงการทำให้มีเงินเดินในบัญชีอย่างเหมาะสม ไม่น้อยมากจนเกินไป และตัวบัญชีไม่ได้หยุดนิ่ง พยายามให้มีเงินในบัญชีเพียงพออย่างสม่ำเสมอ

   

  2. ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

  ชำระหนี้ให้ตรงเวลาตามข้อตกลงต่างๆ โดยเฉพาะในผู้ใช้บัตรเครดิตที่จะต้องมีการชำระค่าบัตรเครดิตในแต่ละเดือน หากชำระหนี้ทั้งหมดครบตรงเวลาก็จะช่วยเลี่ยงการติดแบล็กลิสต์ไปได้ และทำให้มีประวัติทางการเงินที่ดี

   

  3. เคลียร์หนี้เก่าให้หมด

  เคลียร์หนี้เก่าๆ ที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด เพราะภาระหนี้สินจะถูกนำมาคิดคำนวณกับความสามารถในการยื่นกู้ซื้อบ้านด้วย ดังนั้นการเคลียร์หนี้จะทำให้คุณมีความสามารถในการยื่นกู้บ้านมากขึ้น และยังมีโอกาสยื่นกู้บ้านผ่านได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

   

  กู้ซื้อบ้านให้ผ่านง่ายๆ วางแผนได้ด้วยตัวคุณเอง

  วางแผนการกู้ซื้อบ้านให้ผ่านฉลุยได้ง่ายๆ เพียงแค่คำนวณความสามารถในการผ่อนบ้านและเลือกธนาคารที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเลือกบ้านที่จะผ่อนได้ จากนั้นจึงเตรียมเอกสาร ออมเงินให้เพียงพอ และสร้างประวัติการเงินที่ดี เพื่อให้การยื่นกู้ซื้อบ้านมีโอกาสผ่านสูงขึ้นและดำเนินการได้รวดเร็วมากขึ้น

   

  เอพี ไทยแลนด์ เติมเต็มเป้าหมาย ชีวิตดีๆ ในพื้นที่ความสุขที่เราเลือกเองได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างขวางเป็นส่วนตัว ทาวน์โฮมหรือบ้านแฝดดีไซน์สวย คอนโดมิเนียมทำเลติดรถไฟฟ้าเดินทางง่าย และโฮมออฟฟิศฟังก์ชันเจ๋งที่รองรับทุกธุรกิจ สามารถเลือกให้ตอบโจทย์ได้เลย เพราะ “บ้าน” ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย

   

   

  EMPOWER LIVING อยู่ .. เพื่อทุกความหมายของคุณ

  RELATED ARTICLES