LIVING SERIES
 • Witty Living

ฮวงจุ้ยห้องพระ กับศาสตร์การเสริมบ้านให้สงบร่มเย็น

การจัด ฮวงจุ้ยห้องพระ ที่ถูกหลัก เพิ่มความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตให้กับคนในบ้านมากขึ้น
AP THAILAND

AP THAILAND

ฮ วง จุ้ย ห้อง พระ

ภายในบ้านจะประกอบไปด้วยห้องและสิ่งของต่างๆ อยู่มากมาย หนึ่งในห้องที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนคงหนีไม่พ้น “ห้องพระ” ซึ่งเป็นห้องที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง

เนื่องจากห้องพระเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน การวางตำแหน่งของห้องพระจึงสำคัญมาก ดังนั้น การใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยในการจัดวางสิ่งของต่างๆ ภายในบ้าน จะช่วยเสริมพลังแต่ละห้องได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะฮวงจุ้ยห้องพระซึ่งจะเพิ่มความเป็นสิริมงคลกับคุณและคนในบ้านได้

ฮวงจุ้ยห้องพระตำแหน่งดีที่ควรตั้ง

ฮวงจุ้ยห้องพระตำแหน่งดีที่ควรตั้ง

การจัดฮวงจุ้ยห้องพระตามตำแหน่งที่ดีนั้นจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ และเหมาะแก่การทำสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใสได้ ซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ มาประกอบด้วย

จัดห้องพระเสริมโชคตามทิศประตูบ้าน

ในการจัดวางตำแหน่งฮวงจุ้ยห้องพระ การดูทิศประตูบ้านยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งการจัดห้องพระเสริมโชคตามทิศประตูบ้านนั้นจะจัดได้ ดังนี้

 • ทิศเหนือ: ให้วางห้องพระไว้ตำแหน่งตรงกลางของตัวบ้าน และควรเลือกพระประธานที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำ เนื่องจากทิศดังกล่าวเป็นทิศของธาตุน้ำ ซึ่งเป็นธาตุที่ช่วยเสริมเรื่องการปรับตัวและส่งเสริมเรื่องสติปัญญา นอกจากนี้ ควรหมั่นสวดมนต์บทถวายน้ำพระ ก็จะช่วยเสริมความสงบร่มเย็นและทำให้ชีวิตราบรื่นได้
 • ทิศตะวันออก: ควรเลือกปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระประจำวันอาทิตย์มาเป็นพระประธาน เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินและการงานให้แก่คนในครอบครัว
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ: ให้ตั้งห้องไว้บริเวณด้านขวามือของตัวบ้าน เพราะตามหลักฮวงจุ้ยห้องพระแล้ว พื้นที่ตรงนั้นถือเป็นจุดรุ่งเรือง ช่วยเสริมการงานและการทำมาค้าขายให้ดีได้
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้: ควรวางห้องพระไว้ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้พระประธานหันหน้าออกไปทางหน้าบ้าน จะช่วยเสริมในเรื่องสุขภาพ การเงินและหน้าที่การงาน
 • ทิศตะวันตก: ตามหลักฮวงจุ้ยห้องพระนั้น การวางตำแหน่งห้องพระให้อยู่ตรงกลางฝั่งซ้ายมือจะช่วยในเรื่องหน้าที่การงานและการทำธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ: ให้วางตำแหน่งห้องพระไว้บริเวณทิศเหนือ เนื่องจากจะเสริมเรื่องหน้าที่การงานและคุ้มครองเวลาเดินทางไปไหนมาไหน
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้: ให้ตั้งห้องพระไว้ส่วนกลางของหน้าบ้าน เพราะจะช่วยเรื่องโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง
 • ทิศใต้: ให้ตั้งห้องพระไว้บริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายมือของบ้าน เพราะจะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัว ช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่างๆ ที่เข้ามา

หลักการเลือกตำแหน่งฮวงจุ้ยห้องพระที่ดี

ในความเป็นจริงแล้ว การเลือกตำแหน่งฮวงจุ้ยห้องพระที่ดีนั้น จะทำให้คุณได้รับความเป็นสิริมงคล ทั้งในด้านการเงินและการงาน รวมถึง ช่วยให้ชีวิตสงบสุขและร่มเย็นได้ โดยตำแหน่งของห้องพระจะต้องพิจารณาตามหลักการ ดังนี้

 • ตั้งห้องพระไว้ชั้นบน: เนื่องจากพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนให้ความเคารพบูชา ดังนั้น จึงเหมาะกับการวางไว้บริเวณชั้นบนสุดของบ้าน
 • เลือกตำแหน่งห้องพระบริเวณมุมสงบหรือปลอดโปร่ง: เนื่องจากห้องพระเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม การหาพื้นที่สงบปราศจากเสียงหรือสิ่งรบกวน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำสมาธิให้ดีมากขึ้นได้
 • หาพื้นที่สะอาด และอากาศถ่ายเทสะดวก: เนื่องจากตามหลักฮวงจุ้ยห้องพระแล้ว หากห้องพระสกปรกจะส่งผลให้คนในบ้านเจ็บป่วยตามมาได้ เพราะฉะนั้น การรักษาความสะอาดก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน

ตำแหน่งห้องพระที่ควรระวัง  

เมื่อมีตำแหน่งที่ควรตั้งห้องพระแล้ว ก็มีตำแหน่งที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกัน ซึ่งมีดังนี้

 • หลีกเลี่ยงพื้นที่ติดห้องน้ำ: เพราะการนำห้องพระมาไว้ใกล้ห้องน้ำ ซึ่งถือเป็นสิ่งอัปมงคล จะส่งผลให้เงินทองไหลออกง่าย
 • หลีกเลี่ยงการตั้งห้องพระไว้ใต้บันได: เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ไม่เป็นมงคลและยังเป็นจุดที่คนขึ้นลงด้วย อาจทำให้รู้สึกไม่สงบและไม่สบายใจได้
 • หลีกเลี่ยงการตั้งหิ้งพระไว้ทางปลายขา: เพราะตามหลักฮวงจุ้ยห้องพระ หิ้งพระควรเป็นจุดที่อยู่สูง แต่เท้าของเราถือเป็นจุดที่ต่ำสุดของร่างกาย ทำให้การวางหิ้งพระไว้ทางปลายขานั้นไม่เหมาะสม

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

ภายหลังจากที่ใช้หลักฮวงจุ้ยห้องพระเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ดีแล้ว ในขั้นตอนถัดไปคือการจัดโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้เคารพสักการะพระพุทธรูปหรือสิ่งที่เรานับถือ โดยบางครั้งอาจมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในทางพุทธศาสนาอีกด้วย

ความสำคัญของการจัดโต๊ะหมู่บูชา

เดิมที โต๊ะหมู่บูชาเกิดจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวพุทธที่ต้องการนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นประธานในการจัดงานสำคัญ ก่อนที่จะใช้พระพุทธรูปมาเป็นตัวแทนในเวลาต่อมา โดยโต๊ะหมู่บูชาเป็นสิ่งที่คนให้ความเคารพนับถือและเป็นเครื่องเตือนใจในการคิดดีและทำดีในการดำเนินชีวิต

หลักการจัดโต๊ะหมู่บูชา

หลักการจัดโต๊ะหมู่บูชา

ในการจัดโต๊ะหมู่บูชา จะใช้โต๊ะหมู่หรือชุดโต๊ะสำหรับการตั้งพระพุทธรูป ซึ่งคนส่วนใหญ่มักนิยมจัดโต๊ะหมู่ 4 5 7 และ 9 เพื่อประกอบพิธีหรือการทำกิจกรรมอื่น โดยหลักการจัดโต๊ะหมู่บูชาตามหลักฮวงจุ้ยห้องพระนั้น ให้เลือกตั้งโต๊ะหมู่ไว้ชั้นบนสุดของบ้านหรือที่พักอาศัย และให้ลำดับองค์พระบนโต๊ะหมู่ รวมถึง การเตรียมเครื่องบูชาอย่างพานพุ่มทองที่ต้องตั้งไว้ด้านขวามือของผู้จัด ก่อนที่จะวางพานพุ่มเงินไว้ทางซ้ายมือในลำดับถัดไป

การลำดับองค์พระบนโต๊ะหมู่บูชา

การลำดับองค์พระบนโต๊ะหมู่บูชา

เมื่อทำการจัดโต๊ะหมู่บูชาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาให้มีการลำดับองค์พระบนโต๊ะหมู่บูชาด้วยหลักฮวงจุ้ยห้องพระ โดยสามารถจัดวางตามลำดับ ดังนี้

 • พระพุทธรูป: ให้วางไว้ที่ตำแหน่งสูงสุด เนื่องจากพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาของพุทธศาสนา
 • พระอรหันต์: ให้วางไว้ในตำแหน่งรองลงมาจากพระพุทธรูป เช่น พระสารีบุตร เป็นต้น
 • พระอริยสงฆ์หรือพระที่บรรลุในมรรคผล: เช่น หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต เป็นต้น จะมีการจัดลำดับจากความอาวุโสและการละสังหาร เพื่อไว้ในตำแหน่งด้านซ้ายของพระพุทธรูป
 • อัฐิหรือกรอบรูปของบรรพบุรุษ: สำหรับครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการไหว้และเคารพบรรพบุรุษ ก็สามารถตั้งอัฐิหรือกรอบรูปไว้บนโต๊ะหมู่ได้เช่นกัน โดยการจัดลำดับให้อยู่ต่ำกว่าองค์พระที่ต้องการบูชาลงมาเล็กน้อย หรือจะตั้งโต๊ะแยกเพื่อบูชาก็สามารถทำได้

เครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่ 

สำหรับฮวงจุ้ยห้องพระนั้น ในแต่ละโต๊ะหมู่จะมีการจัดวางเครื่องบูชาแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของโต๊ะหมู่ จำนวนของเทียน พานดอกไม้ หรือแจกัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของโต๊ะหมู่ที่คุณเลือก ซึ่งจะมีดังนี้

1.โต๊ะหมู่ 4

 • โต๊ะฐาน 1 ตัว
 • โต๊ะขนาดเล็ก 4 ตัว
 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 1 คู่
 • พานดอกไม้ 2 พาน
 • แจกัน 2 ใบ

2.โต๊ะหมู่ 5

 • โต๊ะฐาน 1 ตัว
 • โต๊ะขนาดเล็ก 5 ตัว
 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 4 คู่
 • พานดอกไม้ 5 พาน
 • แจกัน 2 ใบ

3.โต๊ะหมู่ 7

 • โต๊ะฐาน 1 ตัว
 • โต๊ะขนาดเล็ก 7 ตัว
 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 5 คู่
 • พานดอกไม้ 5 พาน
 • แจกัน 2 ใบ

4.โต๊ะหมู่ 9

 • โต๊ะฐาน 1 ตัว
 • โต๊ะขนาดเล็ก 9 ตัว
 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 6 คู่
 • พานดอกไม้ 7 พาน
 • แจกัน 3 ใบ

ทิศทางการตั้งองค์พระ

ทิศทางการตั้งองค์พระ

ในการจัดวางองค์พระเองก็มีตำแหน่งหรือทิศทางที่ควรจัดวางตามหลักการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งองค์พระตามปรางค์วันเกิดหรือตามหลักฮวงจุ้ย รวมไปถึง ทิศต้องห้ามสำหรับคนเกิดธาตุต่างๆ ตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ยห้องพระอีกด้วย

การตั้งองค์พระตามปรางค์วันเกิด

เพื่อให้การตั้งองค์พระเป็นไปอย่างราบรื่นตามหลักฮวงจุ้ยห้องพระ การตั้งองค์พระตามปรางค์วันเกิดที่ถูกหลัก สามารถทำได้โดยการวางหิ้งพระและให้พระหันหน้าไปทิศนั้นๆ เพื่อช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิตได้ ซึ่งแต่ละคนจะมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดที่แตกต่างกันไป โดยจะมีทิศที่เหมาะกับการตั้งองค์พระหรือควรหลีกเลี่ยง ดังนี้

 • วันอาทิตย์: มีปางถวายเนตรเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิด โดยเหมาะกับการตั้งองค์พระให้หันไปในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และควรหลีกเลี่ยงทิศเหนือ
 • วันจันทร์: มีปางห้ามญาติเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิด โดยเหมาะกับการตั้งองค์พระให้หันไปในทิศเหนือ และควรหลีกเลี่ยงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วันอังคาร: มีปางไสยาสน์เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิด โดยเหมาะกับการตั้งองค์พระให้หันไปในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และควรหลีกเลี่ยงทิศตะวันออก
 • วันพุธเวลากลางวัน: มีปางอุ้มบาตรเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิด โดยเหมาะกับการตั้งองค์พรให้หันไปะในทิศตะวันออก และควรหลีกเลี่ยงทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • วันพุธเวลากลางคืน: มีปางป่าเลไลยก์เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิด โดยเหมาะกับการตั้งองค์พระให้หันไปในทิศตะวันตกเฉียงใต้ และควรหลีกเลี่ยงทิศตะวันตก
 • วันพฤหัส: มีปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิด โดยเหมาะกับการตั้งองค์พระให้หันไปในทิศใต้ และควรหลีกเลี่ยงทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • วันศุกร์: มีปางรำพึงเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิด โดยเหมาะกับการตั้งองค์พระให้หันไปในทิศตะวันตก และควรหลีกเลี่ยงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • วันเสาร์: มีปางนาคปรกเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิด โดยเหมาะกับการตั้งองค์พระให้หันไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้ และควรหลีกเลี่ยงทิศใต้

การตั้งองค์พระตามหลักฮวงจุ้ย

การตั้งองค์พระตามหลักฮวงจุ้ย

หากคุณกำหนดห้องพระได้แล้ว การตั้งองค์พระตามหลักฮวงจุ้ยเองก็มีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งทิศของหลักฮวงจุ้ยห้องพระที่เหมาะกับการนำองค์พระไปวางนั้น ได้แก่ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะจะให้เรื่องของโชคลาภวาสนา ร่ำรวยเงินทองและหน้าที่การงานก้าวหน้า ในขณะที่ทิศอื่นๆ นั้นอาจไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นทิศที่ไม่เป็นมงคลและอาจสร้างความลำบากให้กับชีวิตได้

ทิศต้องห้ามสำหรับธาตุต่างๆ

เมื่อมีทิศที่เหมาะกับการตั้งองค์พระตามหลักฮวงจุ้ยห้องพระแล้ว ก็มีทิศต้องห้ามสำหรับธาตุต่างๆ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเชื่อว่าหากตั้งองค์พระในทิศต้องห้ามเหล่านั้นอาจทำให้เกิดโชคร้ายและอันตรายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ทิศเหนือ ได้แก่ คนที่เป็นธาตุน้ำอย่างปีชวด
 • ทิศใต้ ได้แก่ คนที่เป็นธาตุไฟอย่างปีมะเมีย
 • ทิศตะวันออก ได้แก่ คนที่เป็นธาตุไม้อย่างปีเถาะ และคนที่เป็นธาตุโลหะอย่างปีมะโรง
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ คนที่เป็นธาตุไม้อย่างปีขาล
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ คนที่เป็นธาตุไฟอย่างปีมะเส็ง และคนที่เป็นธาตุโลหะอย่างปีมะแม
 • ทิศตะวันตก ได้แก่ คนที่เป็นธาตุโลหะอย่างปีระกา
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่ คนที่เกิดธาตุดินอย่างปีฉลูและปีจอ และคนที่เป็นธาตุน้ำอย่างปีกุน
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ คนที่เป็นธาตุโลหะอย่างปีวอก

ข้อควรระวังในการตกแต่งห้องพระ

ข้อควรระวังในการตกแต่งห้องพระ

ห้องพระเป็นสถานที่มงคลที่ให้โชคลาภวาสนาแก่คุณและสมาชิกในบ้าน ดังนั้น การตกแต่งห้องพระจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรคำนึงถึงหลักฮวงจุ้ยห้องพระเช่นกัน เนื่องจากห้องพระถือว่าเป็นธาตุไฟ ดังนั้น ควรเลือกใช้สีธาตุดินในการตกแต่งห้องพระซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อลดทอนความร้อนแรงจากธาตุไฟ และดึงเอาพลังงานต่างๆ เข้ามาปรับให้เกิดความสมดุลมากขึ้นได้

 การจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเป็นการจัดวางสิ่งต่างๆ ภายในบ้านให้มีความเหมาะสมตามธรรมชาติ เพื่อช่วยเปิดรับพลังงานบวก ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข การจัดวางฮวงจุ้ยห้องพระเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมให้บ้านมีความสงบร่มเย็น ช่วยให้คุณและคนในครอบครัวมีแต่ความเจริญในเรื่องการเงินและหน้าที่การงาน รวมไปถึง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

RELATED ARTICLES