highlight career life
Text box background start Text box background end

พนักงานทุกคนเหมือนต้นกล้าในบ้านของ AP ผมหมั่นรดน้ำ เติมปุ๋ยต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบโต อย่างแข็งแกร่ง พร้อมสู้พายุลูกใหญ่อีกหลาย ลูกที่กำลังจะถาโถมเข้ามา ผมเชื่อว่าพนักงาน ทุกคนมีความพร้อม สามารถมองเห็นปัญหาที่ เกิดขึ้น เข้าใจ สามารถสร้างวิธีการใหม่ๆ ที่จะ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน

CEO

Building empowering background right
Building empowering background left

WE ARE BUILDING EMPOWERING THINGS,
AND WE NEED YOUR TALENT

เติบโตและก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง
กับองค์กรที่พร้อมสนับสนุนให้พนักงานทุกคน
ได้เติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิตไปด้วยกัน

EMPOWER
LIVING
INDEPENDENT
RESPONSIBLE LEADERS
INNOVATIVE CULTURE
EVERYTHING DIGITAL

AP THAILAND CORE VALUE

Put People First
Put People First
Put People First
มองคนให้เป็นคน
และเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ค่านิยมแรกของ AP ที่ช่วยให้เราเติมเต็มความ ต้องการของ คนได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเราเริ่มต้น ทำทุกอย่างผ่านการทำ ความเข้าใจคนอย่างลึกซึ้ง เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ความคาดหวังต่าง ๆ ภายในจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำมา สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือแผนงานต่าง ๆ ให้ตอบสนอง คนอย่างมีประสิทธิภาพ

Build Together
Build Together
Build Together
รับผิดชอบทำงานร่วมกัน
อย่างมีความสุข

ที่ AP เราทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และความสามารถที่แตกต่างหลากหลายร่วมกัน เพื่อต่อยอดในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้คน โดยการทำงานร่วมกันนั้น เป็นการคำนึงถึงความรับผิดชอบของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็น หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือพันธมิตรต่าง ๆ ของเรานั่นเอง

Progress with Purpose
Progress with Purpose
Progress with Purpose
ทำงานอย่างรู้จุดมุ่งหมาย
ของตนเอง และของ
หน่วยงาน

ทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเอง และร่วมกันพัฒนาสานต่อเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกัน สามารถทำงานของตัวเองโดยเข้าใจบทบาท และคุณค่าของสิ่งที่ทำว่าเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จต่อเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

Go Beyond
Go Beyond
Go Beyond
มุ่งมั่นพัฒนาให้เหนือจุด
มุ่งหมายที่ตั้งไว้

มุ่งมั่นไปให้ไกลกว่าที่คาดหวัง พัฒนางานให้เหนือความคาดหมายของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง รวมไปถึงลูกค้า โดยผ่านการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมอย่างสม่ำเสมอ

Be Innovative
Be Innovative
Be Innovative
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แก้ไข อย่างไม่หยุดนิ่ง
ทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้

เปิดมุมมองไม่หยุดเรียนรู้ และลงมือทำให้พรุ่งนี้ให้ดีขึ้นเสมอ กล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่หยุดนิ่งที่จะปรับปรุง และสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ด้วยความมุ่งมั่นโดยเรียนรู้ผ่านการลงมือทำให้สำเร็จ

Academy background left Academy background right

AP Academy

“การสร้างคน” ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของเรา เอพี อะคาเดมี่ (AP ACADEMY) สถานบันแห่งการเรียนรู้ของ ชาวเอพีจึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถ เรียนรู้ได้ตลอดเวลาผ่านหลักสูตรต่างๆ ที่เรานำเนื้อหา หลักของการทำงานมาเชื่อมโยงกับทฤษฎี แล้วสร้าง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้จริงในการทำงาน เติมเต็ม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะสายงาน และเสริมทักษะใน ด้านต่างๆ อีกมากมาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ พนักงานทุกคนสามารถ ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถเติบโตในสายอาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

Icon play video
Plearn background first Plearn background second

AP PLearn

‘ PLEARN ได้ทุกที่ LEARN ได้ทุกเวลา ’

การศึกษาที่ออกแบบเพื่อให้ตอบสนองชีวิตวัยทำงาน ด้วยการเรียนรู้ได้อย่าง
Unlimited ที่สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น

Let's join ap background first Let's join ap background second Let's join ap background third

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
และเติบโตไปด้วยกันที่เอพี