เอพี ไทยแลนด์ เปิดบ้านรับ นิสิต นักศึกษา สัมผัสประสบการณ์ ฝึกทำงานจริงอย่างเข้มข้น เจาะลึกทุกกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัย กับโครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ที่จะพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมการเรียนรู้อีกหลากหลายที่หาไม่ได้จากห้องเรียน โอกาสสำคัญสำหรับนักคิดตัวจริงกับการออกแบบ PROJECT & PITCHING ความคิดของน้องๆ ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อ ‘สร้างคุณภาพชีวิต’ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย
ยิ่งกว่าการเรียนรู้
กิจกรรม BOOT CAMP และเวิร์คช็อปความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ แบบเข้มข้น พร้อมเรียนรู้หลักสูตร DESIGN THINKING ของจริง (หลักสูตรชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนา และต่อยอดความรู้ก่อนลงมือทำจริง
ลุยดูหน้างาน
ปฏิบัติงาน ON SITE ลงหน้างานจริง เพื่อลุยทุกขั้นตอนของชีวิตจริงในการทำงาน เก็บข้อมูลจากพื้นที่จริงเพื่อศึกษาและต่อยอดในการทำโปรเจกต์ โดยมีโค้ชมืออาชีพให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
คิดโปรเจกต์จริง
หลังจากการเรียนรู้ ลุยลงหน้างานแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำความรู้และข้อมูลทั้งหมด มาร่วมกันออกแบบ PROJECT & PITCHING เพื่อสร้างสรรค์และค้นหา “คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด” ให้เกิดขึ้นในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยโปรเจกต์ที่ถูกใจกรรมการ จะได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศแบบยกทีม
** เมื่อฝึกงานจบน้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถเก็บชั่วโมงการฝึกงานได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
More then a theory x ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎี
    AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018
1 / 35

"ปฏิทิน AP OPEN HOUSE 2019"

สมัครเข้าร่วมโครงการ
1 ต.ค. – 23 พ.ย. 2561
การคัดเลือกรอบที่ 1 ONLINE TEST
รอบที่ 1 วันที่ 19 พ.ย. 2561 (09.00 -20.00)
รอบที่ 2 วันที่ 26 พ.ย. 2561 (09.00 -20.00)
*เลือกสอบได้รอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
*ลงทะเบียนก่อน 19.00
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1
7 ธ.ค. 2561
การคัดเลือกรอบที่ 2 PERSONAL TEST
5-6 ม.ค. 2562
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
9 ม.ค. 2562
AP OPEN HOUSE 2019 – WELCOME CAMP
9 ก.พ. 2562
เริ่มโครงการฝึกงาน AP OPEN HOUSE 2562
3 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2562
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
สิงหาคม 2562
* หมายเหตุ วันเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดสำหรับผู้สนใจ
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ
CIVIL ENGINEERING
(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
PRODUCT & SERVICE DESIGN
(ไม่จำกัดคณะ และภาควิชา)
1. นิสิต – นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4
2. มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. มีทัศนคติที่ดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
การคัดเลือก
รอบที่ 1 ทำแบบทดสอบออนไลน์
CIVIL ENGINEERING

ส่วนที่ 1 แบบตัวเลือก 40 คะแนน
-วัดความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธา
-วัดความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ส่วนที่ 2 แบบบรรยายคำตอบ 60 คะแนน
เปิดทดสอบ 2 รอบ
(เลือกเข้าทดสอบวันใดวันหนึ่ง / มีเวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที)
PRODUCT & SERVICE DESIGN

ส่วนที่ 1 แบบตัวเลือก 30 คะแนน
-วัดความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ 2 แบบบรรยายคำตอบ 70 คะแนน
เปิดทดสอบ 2 รอบ
(เลือกเข้าทดสอบวันใดวันหนึ่ง / มีเวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที)
รอบที่ 2 กิจกรรมทดสอบเดี่ยว (PERSONAL TEST)
สมัครเข้าร่วมโครงการ
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..