เอพี ไทยแลนด์ เปิดบ้านรับ นิสิต นักศึกษา สัมผัสประสบการณ์ ฝึกทำงานจริงอย่างเข้มข้น เจาะลึกทุกกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัย กับโครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ที่จะพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการตลาดและการขาย รวมถึงความรู้ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้รู้รอบ ครอบคลุมทุกมุมมองของที่อยู่อาศัย และก้าวสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง
รู้มากกว่าทฤษฎี
เรียนรู้มากกว่าทฤษฎี ด้วยการเข้าร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช้อปสุดสนุกที่เรียนรู้ได้ทุกมิติ ด้านอสังหาริมทรัพย์แบบเข้มข้น ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง พร้อมหลักสูตรกระบวนการออกแบบความคิด (DESIGN THINKING) ให้น้องๆ นำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์พื้นที่ชีวิตให้มีคุณภาพ
ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญ
ลงมือปฏิบัติจริง น้องๆ จะต้องลงพื้นที่ไปยังโครงการที่อยู่อาศัยในแนวสูงหรือแนวราบ เพื่อเรียนรู้ผ่านการลงมือ ทำให้รู้และเข้าใจชีวิตจริงของคนทำงาน โดยมีพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
สร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ
ท้าทายความสามารถและแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยการเพื่อสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาที่ดิน สร้างโครงการที่อยู่อาศัย จากความรู้และข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด พร้อมโอกาสสุดพิเศษสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น จะได้ไปศึกษางานไกลถึงต่างประเทศ
** เมื่อฝึกงานจบน้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถเก็บชั่วโมงการฝึกงานได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
More then a theory x ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎี
    AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018 AP Open House 2018
1 / 30

"ปฏิทิน AP OPEN HOUSE 2020"

สมัครเข้าร่วมโครงการ
1 ต.ค. – 28 พ.ย. 2562
การคัดเลือกรอบที่ 1 ONLINE TEST
รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 2562 (09:00 - 20:30)
รอบที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 2562 (09:00 - 20:30)
*เข้าสอบได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 Online Test
13 ธ.ค. 2562
การคัดเลือกรอบที่ 2 Personal test
12 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
16 ม.ค. 2563
เริ่มโครงการฝึกงาน
1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
สิงหาคม 2563
* หมายเหตุ วันเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดสำหรับผู้สนใจ
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ
CIVIL ENGINEERING
(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
MARKETING & SALES
(ไม่จำกัดคณะ และภาควิชา)
1. นิสิต – นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 4 และ 5
2. มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. มีทัศนคติที่ดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
การคัดเลือก
รอบที่ 1 ทำแบบทดสอบออนไลน์
CIVIL ENGINEERING

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมโยธาและอสังหาริมทรัพย์ (70 คะแนน)

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดทัศนคติ (30 คะแนน)
MARKETING & SALES

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์ (70 คะแนน)

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดทัศนคติ (30 คะแนน)
รอบที่ 2 กิจกรรมทดสอบเดี่ยว (Personal test)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-261-2518 ต่อ 635,636 (เวลาทำการ 08:30 - 17:30 น.)
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน