FRIENDS GET FRIENDS

FRIENDS GET FRIENDS
 
เพราะคุณและเพื่อนคือคนพิเศษสำหรับเรา ชวนเพื่อนมาเป็นลูกบ้านเอพีกับ 6 คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง
รับค่าแนะนำสูงสุด 200,000 บาท* คุณสามารถลงทะเบียนและช่องทางการติดต่อตามโครงการที่ต้องการแนะนำ
เพื่อให้ Living Consultant ของเราติดต่อกลับไปพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ!*
วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
และสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ได้ที่นี่
Button Line
โครงการที่คุณสนใจ
โครงการที่คุณต้องการแนะนำ
ยืนยัน

แผนที่ Google

เงื่อนไขค่าแนะนำโครงการ FRIENDS GET FRIENDS ผ่านแอพพลิเคชั่น SMART WORLD

1. “ผู้แนะนำ” ต้องมีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว รวมถึงผู้เช่าที่มีการลงทะเบียนแล้วกับทางนิติบุคคล


2. “ผู้ถูกแนะนำ” เป็นบุคคลใดก็ได้แต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของโครงการที่ผู้ถูกแนะนำสนใจ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ารายชื่อผู้ถูกแนะนำซ้ำซ้อนกับ ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีอยู่ก่อน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดผู้ แนะนำไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำใดๆ

ห้ามเป็นพนักงานของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลใดที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หากลูกค้าที่ท่านแนะนำได้ทำการจองซื้อบ้าน/คอนโดมิเนียม/ทาวน์โฮม หรือทรัพย์สินอื่นไว้ก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับคำร้องแนะนำของท่าน ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. กรณีมีผู้แนะนำชื่อลูกค้ารายเดียวกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำให้แก่ผู้แนะนำที่ กรอกเอกสารและส่งข้อมูลการแนะนำที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด ให้บริษัทฯ เป็นรายแรก โดยพิจารณาจากวันที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับเอกสารดังกล่าวไว้โดยถูก ต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. ผู้ถูกแนะนำต้องจองซื้อโครงการที่ร่วมแคมเปญ FRIENDS GET FRIENDS รวม 6 โครงการ พร้อมเงื่อนไขดังนี้ โครงการพร้อมอยู่ (Ready To Move) : ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วันหลังจาก ผู้ถูกแนะนำได้ทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสิ้นภายใน 15 กันยายน 2563 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง : ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วันหลังจากผู้ถูกแนะนำทำสัญญาเสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว


5. พนักงานขาย รวมถึงตัวแทนขายอื่น ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ไม่มีสิทธิ์ในการได้รับค่าแนะนำ


6. การชำระค่าแนะนำ จะโอนเงินผ่านธนาคารในนาม “ผู้แนะนำ” เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนิน การหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละห้า (5%) ของค่าแนะนำก่อนการชำระเงินทุกครั้ง


7. สามารถรับสิทธิ์ร่วมแคมเปญ FRIENDS GET FRIENDS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563


8. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


9. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและที่สุด
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน