ใช้ชีวิตอยู่ดี
A CONVERSATION WITH AP THAILAND

เอพี ชวนคุณฟังทริคการใช้ชีวิตให้อยู่ดี กับรายการสนทนาที่รวบรวมมุมมอง ความคิด พร้อมแชร์เรื่องราวของนวัตกรรมการออกแบบพื้นที่ จากผู้คนในหลากหลายวงการ เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเลือกไปปรับใช้ที่จะมีชีวิตดีๆขี้นได้ในทุกวัน

SPACE INNOVATIONS & DESIGN

นวัตกรรมการออกแบบพื้นที่ เพื่อให้คุณมีชีวิตดีๆที่เลือกเองได้

ชีวิตที่ดี มีพื้นฐานสำคัญมาจากพื้นที่อาศัยที่ดี เอพี ไทยแลนด์ สรรสร้างพื้นที่ ที่มากกว่าความสวยงามและทันสมัย แต่สร้างด้วยความเข้าใจในทุกรุปแบบการใช้ชีวิต ผ่านนวัตกรรมและการออกแบบพื้นที่ เพื่อชีวิตที่ดีให้กับทุกคนทั้งในวันนี้และอนาคต

LIVE WELL SPACE

BANGKOK DESIGN WEEK
27 Jan – 4 Feb 2024

มาสัมผัสประสบการณ์ใช้ชีวิตดีๆในงาน ‘LIVE WELL SPACE’

EXPERIENTIAL SPACE ชีวิตดีๆรูปแบบใหม่ นำเสนอผ่านนวัตกรรมการออกแบบพื้นที่ ที่มาจากความเชื่อของ เอพี ไทยแลนด์ ที่ว่า ‘LIVE WELL SPACE’ พื้นที่ดีๆ มีความหมายมากกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ เช่น อากาศที่สะอาด สิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยและสวยงาม แต่คือพื้นที่ที่ให้ทางเลือกในการใช้ชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ‘พื้นที่ให้ความสบายใจ’ ในแต่ละวัน ‘พื้นที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ’ ตลอด 24 ชั่วโมง และ ‘พื้นที่สำหรับคุณ’ ที่ไม่มีเงื่อนไข ไร้ข้อจำกัด รวมไปจนถึงเป็นพื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมความความสุข ‘ส่วนตนและส่วนรวม’ เพื่อสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกัน