KNOW HOW
 • Home Guide

  เช็กสาเหตุผนังบ้านมีรอยแตกร้าว พร้อมวิธีซ่อมด้วยตัวเอง

  ถ้าอยู่ๆ บ้านเกิดรอยร้าวขึ้นมาควรทำยังไง เอพีชวนรู้จักประเภทของรอยร้าวและสาเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมวิธีง่ายๆ ในการซ่อมรอยร้าวในบ้านด้วยตัวเอง

  AP THAILAND

  AP THAILAND

  ผนังบ้านมีรอยแตกร้าว

  MAIN POINTS 

   

  • รอยร้าวนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายจุด สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวผนังบ้าน รอยร้าวระหว่างเสากับผนังหรือวงกบประตูหน้าต่าง แม้กระทั่งคานหรือพื้นก็อาจจะเกิดรอยร้าว
  • บางร่องรอยสามารถบอกได้ว่าโครงสร้างบ้านของเรากำลังมีปัญหา ในกรณีนี้ต้องตามช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดการและดูแลโดยด่วน สำหรับบางรอย เช่น รอยแตกลายงา ไม่ถือว่าเร่งด่วน เราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 

   

  เช็กสาเหตุผนังบ้านมีรอยแตกร้าว พร้อมวิธีซ่อมด้วยตัวเอง

  หลังส่งมอบบ้านพร้อมเข้าอยู่เรียบร้อย เวลาผ่านไปสักพักบางคนอาจสังเกตเห็นถึงรอยร้าวที่บ้าน ตามขอบประตู ผนัง ตลอดจนพื้นบ้าน จึงเกิดความกังวลขึ้นมาและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อ วันนี้เอพีมาพร้อมกับวิธีซ่อมรอยร้าวด้วยตัวเอง ตลอดจนชวนรู้จักสาเหตุของการเกิดและประเภทของรอยร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

   

  รอยร้าวที่บ้านเกิดขึ้นได้อย่างไร 

  รอยร้าวนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายจุด สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวผนังบ้าน รอยร้าวระหว่างเสากับผนังหรือวงกบประตูหน้าต่าง แม้กระทั่งคานหรือพื้นก็อาจจะเกิดรอยร้าวได้เช่นกัน โดยรอยร้าวพวกนี้มักสร้างความกังวลให้กับเรา แต่จริงๆ แล้วเราสามารถจำแนกออกเป็นประเภทรอยร้าวรุนแรงและไม่รุนแรงได้ สำหรับรอยร้าวประเภทแรกนั้นเราสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง ส่วนรอยไหนรุนแรงมากอาจจำเป็นต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล

   

  สาเหตุของการเกิดรอยร้าวบนผนัง

  • สร้างแบบไม่มีประสิทธิภาพ

  โดยส่วนใหญ่แล้วบ้านหรือห้องที่มีรอยผนังร้าวมักเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพ สาเหตุมาจากช่างที่ทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดความผิดพลาด ในกรณีนี้หากเป็นเพียงรอยเล็กๆ ก็สามารถปล่อยทิ้งไว้ได้ แต่หากถ้าเป็นรอยใหญ่ก็ต้องซ่อมหรืออุดรอยร้าวผนังนั้นให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง

   

  • โครงสร้างของบ้านทรุด

  เมื่ออยู่อาศัยไปสักพักใหญ่ บ้านก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ยิ่งบ้านมีอายุนานแค่ไหนโอกาสในการเกิดรอยร้าวย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปตัวโครงสร้างของบ้าน ไม่ว่าจะเสา คาน หรือพื้นก็ย่อมเกิดการทรุดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนเสาหรือคานรับน้ำหนักไม่ไหว และส่งผลให้ผนังเริ่มแตกร้าวเป็นรอย 

   

  • ต่อเติมส่วนต่าง ๆ เพิ่ม

  อีกหนึ่งเหตุผลของรอยร้าวที่เกิดขึ้น คือเกิดจากการรีโนเวทและต่อเติมบ้านเพิ่มในภายหลัง ซึ่งหากทำไม่ดี ช่างไม่ชำนาญการก็อาจจะส่งผลต่อตัวผนังได้ โดยเฉพาะบริเวณขอบและวงกบประตูหรือหน้าต่างที่มักจะเกิดการร้าวขึ้น ดังนั้นแล้ว เวลาทุบหรือซ่อมบ้าน ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต้องมาตามซ่อมแซมกันทีหลัง 

   

  • สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

  สภาพอากาศเองก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยร้าวได้เหมือนกัน เพราะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เช่น ร้อนจัด อาจทำให้โครงสร้างหรือวัสดุก่อสร้างที่ใช้งานขยายตัวได้ ตลอดจนอุณหภูมิที่เย็นลงก็จะทำให้โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างหดตัวได้ เป็นสาเหตุทำให้บ้านของเราร้าว 

   

  ประเภทของรอยร้าว

  • รอยร้าวแตกลายงาบนผนังหรือเสา

   

  สำหรับรอยร้าวแตกลายงานั้น มักมีสาเหตุมาจากการหดตัวของปูนเมื่อสูญเสียความชื้น ตลอดจนจากการฉาบที่ไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งแรงสะเทือนที่ส่งผลให้พื้นผิวแยกตัว อย่างไรก็ตามรอยร้าวประเภทแตกลายงาเป็นรอยร้าวที่ไม่เป็นอันตราย ยกเว้นกรณีที่เป็นรอยลึกและกว้างจนสามารถสอดบัตรหรือปากกาเข้าไปได้ต้องรีบตามช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินโดยด่วน  

   

  • รอยร้าวระหว่างเสากับผนังหรือตามขอบมุม

   

  รอยร้าวประเภทนี้เกิดขึ้นจากพื้นที่ชิดขอบวงกบประตู หน้าต่าง ขอบเสา ขอบคาน และขอบเพดานไม่สนิทกัน ทำให้เกิดการหดตัวของปูนและชิ้นส่วนที่ประกบกัน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยร้าวระหว่างเสากับผนัง หรือตามขอบมุมต่างๆ ซึ่งรอยแตกร้าวประเภทนี้ก็ไม่เป็นอันตราย และเจ้าของบ้านสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเอง

   

  • รอยร้าวผนังแนวดิ่งจากขอบเพดาน

   

  หากมีรอยร้าวผนังแนวดิ่งจากขอบเพดานลงมา มีความเป็นไปได้ว่าน้ำหนักด้านบนมากเกินกว่าที่ผนังจะรับไหว จนทำให้ผนังทรุดตัวลงเฉพาะส่วนที่แบกน้ำหนัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อผนังและโครงสร้างด้านบนที่ผนังแบกรับอยู่ เจ้าของบ้านควรย้ายของออกจากบริเวณนั้นเพื่อลดน้ำหนัก แล้วเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบโดยเร็ว

   

  • รอยร้าวผนังแนวทแยงจากด้านมุม

   

  หากพบเจอรอยร้าวแนวทแยงจากมุมหรือขอบเสานั้นจำเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน เพราะเป็นสัญญาณอันตรายเตือนว่ารากฐานของส่วนนั้นๆ กำลังทรุดตัวจนดึงผนังให้ฉีกขาดออกจากกัน มักจะเกิดจากการต่อเติมโครงสร้างใหม่เข้ากับโครงสร้างเดิม จึงทำให้รากฐานทรุดตัวไม่เท่ากัน และจะยิ่งอันตรายถ้ารอยร้าวนี้เกิดขึ้นจากโครงสร้างเดิมที่ไม่ได้ต่อเติม 

   

  • รอยร้าวบนเสาและคานบ้าน

   

  เสาและคานบ้านเป็นอีกจุดที่ต้องสังเกตเหมือนกัน หากเสามีรอยแตกร้าวจนปูนกะเทาะหรือผิดรูปเหมือนถูกกดทับ หรือคานแตกร้าวแบบแอ่นกลางในลักษณะเหมือนจะหักครึ่ง จำเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยช่างผู้เชี่ยวชาญโดยด่วน เพราะโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง และมีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้ 

   

  • รอยร้าวขอบประตูหน้าต่าง

   

  อันนี้เป็นหนึ่งในจุดที่พบรอยร้าวของบ้านได้บ่อย เนื่องจากบริเวณวงกบประตูหน้าต่างนั้นมีแรงดึงสูง จึงทำให้เกิดการกระจายแรงของผิวปูนที่ฉาบไว้ไม่เท่ากัน จนเกิดเป็นรอยร้าวบริเวณขอบประตูหน้าต่างขึ้นได้ อย่างไรก็ตามหากก่อสร้างตามหลักที่ถูกต้อง คือใส่เหล็กกรงไก่เพื่อให้วงกบกับผนังนั้นอยู่ติดกัน และฉาบปูนในบริเวณนั้นหนาจนเกินไป ก็อาจโอกาสให้การเกิดรอยร้าวได้ 

   

  • รอยร้าวรูปตัวยู

   

  สำหรับรอยร้าวรูปตัวยูนั้นเป็นรูปแบบของรอยร้าวที่เกิดขึ้นบริเวณใต้ท้องคาน มักเกิดเพราะคานนั้นรับน้ำหนักมากเกินไป หรือเกิดจากการคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักของคานผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบ เมื่อตัวคานต้องรับน้ำหนักมากเกิน เลยเกิดรอยร้าวในลักษณะรูปตัวยูใต้ท้องคานขึ้นมา

   

  • รอยแตกร้าวบนพื้น

   

  รอยแตกร้าวบนพื้นคือรอยร้าวที่อยู่บนพื้นโดยขนานไปกับตัวผนัง บ่งบอกถึงการทรุดตัวของฐานรากที่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดอันตรายกับโครงสร้างของบ้าน เพราะเสาเข็มในฝั่งที่ไม่ทรุดตัวถูกดึงให้ออกจากตำแหน่งเดิม หากพบรอยประเภทนี้ควรรีบติดต่อช่างให้เข้ามาดูแลโดยด่วน

   

  เจอรอยร้าวในบ้าน ต้องจัดการให้ไว

   

  ถ้าเจอรอยร้าวในบ้านควรจัดการยังไง โดยเอพีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือวิธีการจัดการกับรอยร้าวที่อันตรายและไม่อันตราย 

  • กรณีรอยร้าวที่ไม่อันตราย

  สามารถแบ่งการซ่อมได้อีก 2 แบบตามลักษณะของรอยร้าวที่แตกต่างกัน 

   

  • กรณีรอยร้าวแตกกะเทาะ เจ้าของบ้านควรสกัดเอาปูนส่วนที่แตกร้าวออกมาให้หมดก่อน จากนั้นให้ทำความสะอาดพื้นผิว ก่อนนำปูนใหม่อุดเข้าไปให้เต็มโพรงที่แตกกะเทาะออกมา หรืออาจใช้วัสดุอื่นๆ เช่น โป๊วปิดรอยร้าว หรือใช้กาวซิลิโคนซึ่งจะได้ผลดีกับขอบประตูหน้าต่างที่มีแรงกระเทือนจากการเปิดปิดบ่อย ๆ
  • กรณีรอยร้าวแตกลายงา เจ้าของบ้านสามารถซ่อมได้ง่าย ๆ โดยใช้สีที่มีความยืดหยุ่นสูงทาทับในกรณีที่รอยแตกลายงามีขนาดเล็ก หรือใช้ปูนตกแต่งผนังฉาบทับในกรณีที่รอยแตกลายงามีขนาดใหญ่ ไปจนถึงการติดวอลล์เปเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้ง่ายๆ เหมือนกัน 

   

  • กรณีรอยร้าวที่เป็นอันตราย

  ในกรณีที่เป็นรอยร้าวอันตราย เช่น คาน พื้น สิ่งแรกที่ควรทำคือการย้ายสิ่งของออกจากบ้านเวณที่เกิดปัญหาให้หมด เพื่อลดน้ำหนักและแรงกดทับของโครงสร้าง ตลอดจนควรย้ายให้ไวที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย แล้วจึงตามช่างหรือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาตรวจสอบ และประเมินความเสียหาย พร้อมวิธีซ่อมแซมด้วยช่างผู้ชำนาญการ 

   

  เลือกซื้อบ้านกับโครงการที่ไว้ใจได้ เพื่อป้องกันปัญหารอยร้าว

  ใครที่กำลังต้องการเลือกซื้อบ้าน และไม่อยากเผชิญกับปัญหารอยร้าว แนะนำโครงการบ้านของเอพี ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และโครงการอื่นๆ เพราะเราใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการสร้าง เพื่อให้ทุกคนที่เข้าอยู่สามารถสบายใจและวางใจได้ว่าบ้านที่อาศัยนั้นเป็นบ้านที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง  

   

  เอพี ไทยแลนด์ เติมเต็มเป้าหมาย ชีวิตดี ๆ ในพื้นที่ความสุขที่เราเลือกเองได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างขวางเป็นส่วนตัว ทาวน์โฮมหรือบ้านแฝดดีไซน์สวย คอนโดมิเนียมทำเลติดรถไฟฟ้าเดินทางง่าย และโฮมออฟฟิศฟังก์ชันเจ๋ง รองรับทุกธุรกิจ ก็เลือกให้ตอบโจทย์ได้เลย เพราะ “บ้าน” ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย

   

   

  EMPOWER LIVING อยู่ .. เพื่อทุกความหมายของคุณ

  RELATED ARTICLES