$responseData['d'][0]['image_use_alt']$responseData['d'][0]['image_mobile_use']
19/08/2021
NEWS

เอพี ไทยแลนด์ ร่วมเซฟชีวิตผู้ป่วยโควิด-19

19/08/2021
NEWS

เอพี ไทยแลนด์ ร่วมเซฟชีวิตผู้ป่วยโควิด-19

ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลรัฐในพื้นที่สีแดงเข้ม

 

กรุงเทพฯ (19 ส.ค. 64) – บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ นำโดยนางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ที่มีจำนวนผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เอพีจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเอ็มพาวเวอร์การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านแคมเปญ ‘เอพี เซฟชีวิต เซฟสังคม - SAVE LIVES, PROTECT PEOPLE’  ร่วมเซฟชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy) อุปกรณ์จำเป็นและสำคัญยิ่งในขณะนี้ จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 1.25 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วย  โควิด-19 ขั้นรุนแรง ให้กับโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 2 เครื่อง และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 2 เครื่อง ทั้งนี้เพื่อเอ็มพาวเวอร์ให้ประเทศไทยของเราผ่านพ้นวิกฤตเชื้อโรคร้ายแรงนี้ไปด้วยกัน
(ถ่ายภาพ ณ เอพี ไทยแลนด์ สำนักงานใหญ่)

Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top