ประกาศผลรางวัลเอพีแจกยับ

เงินสด 1,000,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท
Centro รังสิตคลองสี่-วงแหวน
คุณจุไรรัตน์ บุตรอินทร์
เงินสด 500,000 บาท
จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท
Centro วัชรพล
คุณอิศราภรณ์ แก้ววิเชียร
Centro ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ2
คุณปราชญ์นรี จันทรัตน์
เงินสด 200,000 บาท
จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 600,000 บาท
Centro วัชรพล
คุณวิไลลักษณ์ ท้าวสันต์
Centro รามอินทรา 109
คุณครองขวัญ เขื่อนธรรม
The City พหลโยธิน
คุณเนตรดาว หามะลิ
เงินสด 100,000 บาท
จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท
The City พัฒนาการ
คุณวิสูตร กิจสวัสดิ์
Centro รามอินทรา-จตุโชติ
คุณอามีน ธนชัยบุบผารมย์
เงินสด 50,000 บาท
จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท
Centro ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
คุณจิรายุทธ ชูทุ่งยอ
Centro พหลฯ - วิภาวดี
คุณฑตพร การปลูก
Centro สุขสวัสดิ์-พระราม 3
คุณศิริยศ ประสบวิทยา
The City พหลโยธิน
คุณโอม เปล่งขำ
ทองคำหนัก 5 บาท
จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 2,200,000 บาท
The City พัฒนาการ
คุณบุญชัย ชุณหกมลรักษ์
คุณกิตติภัค วิกัยวัฒน
คุณโกศล สุริยาพร
The City สาทร-สุขสวัสดิ์
คุณพงษ์ศักดิ์ แซ่ลิ้ม
คุณปิ่นพิมล อรพินท์
The City ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า
คุณอัญชนา สุขคงพะเนา
คุณกิจจา สินธุสุวรรณ
The City ราชพฤกษ์-สวนผัก
คุณกฤตยชญ์ เวชวงศ์วาน
The City บางนา กม.7
คุณปรีดา คหัฐเศรษฐ์
Centro ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
คุณชาญวิทย์ เธียรทรัพย์
คุณสาธิต บรรพกษาปน์กุล
Centro ราชพฤกษ์
คุณฤทธิรงค์ วงษ์พระจันทร์
Centro วัชรพล
คุณชัยณรงค์ วงค์วารเจริญ
Centro รามอินทรา 109
คุณอารมณ์ลาภ หัสดำ
Centro รังสิต
คุณกัณญาภัธ ฉุนกระโทก
Centro ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ2
คุณสุรชัย พงษ์ปรีชา
Centro พระราม2-พุทธบูชา
คุณณัฐชาภา วรรณพฤกษ์
Centro รามอินทรา-จตุโชติ
คุณดวงจัน กลิ่นกุหลาบ
Centro พหลฯ - วิภาวดี
สุนิสา แสงไชย
Centro Westgate
คุณสุทิวัส เลื่อมใสธรรม
เงื่อนไขและของรางวัล
กติกาผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการจับรางวัล
* ทุกแบรนด์ของบ้านเดี่ยว AP (Centro, Mind, The City และ Palazzo) เข้าร่วมทุกโครงการ
**โปรโมชั่นนี้ ให้สำหรับลูกค้าที่ ซื้อ และโอนกรรมสิทธ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
  • ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้จอง ทำสัญญาและโอน บ้านพร้อมที่ดิน จากโครงการบ้านเดี่ยว The City, Centro, MIND ของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่ร่วมรายการเท่านั้น นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2562 เท่านั้น และตรวจรับมอบพร้อมจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและชำระเงินให้ครบภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
  • 1 การจองต่อ 1 สิทธิ์การจับรางวัลเท่านั้น
  • ผู้มีสิทธิประสงค์จะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องชำระเงินจองตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น หากผิดเงื่อนไขบริษัทฯ มีสิทธิ์ไม่คืนเงินจองไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รายการของรางวัลแบ่งรางวัลเป็น 32 รางวัล
  1. เงินสด 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท
  2. เงินสด 500,000 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท
  3. เงินสด 200,000 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 600,000 บาท
  4. เงินสด 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท
  5. เงินสด 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท
  6. ทองคำหนัก 5 บาท* จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 2,200,000 บาท
รวมของรางวัลทั้งหมดจำนวน 32 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,200,000 บาท
*ของรางวัลไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้
ยืนยันรับของรางวัล
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เอพี เพื่อยืนยันรับสิทธิ์**
ผู้มีสิทธิที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.